Kontroll och riktning av vevstakar
1 st     250:-

2 st     500:-

4 st     1000:-

Byte presspassning  kolv eller C klips

1 st     400:-

4 st     1000:-

6 st     1200:-

8 st     1700:- Alla USA V8 motorer

Byte nållagrade kolv med klips

1 st  300:-

2 st  500:-

3 st  900:-

4 st  1200:-

fyra copy

Avpressning av kolvar sker i sunnen kolvpress

Helrenovering vevstake

1 st     900:-

4 st     1900:-

8 st     2700:-

Inpassning kolvbult, hopplaning och bearbetning lagerhus samt kontroll och riktning ingår.
(alt. av och presspassning av kolv)

fem

Påmontering av kolvar sker i sunnen special maskin

Kamlagerbyten

1 st 200:-

2 st 400:-

3 st 600:-

4 st 1100:-

5st 1700:- Alla USA V8 motorer

6 st 1800:-

7 st 1900:-

Lagerbanor såsom kamlager installeras på alla förekommande motorer, även lagerbanor för andra ändamål installerar vi med!